• 021-22805730
  • فرمانیه,سه راه اقدسیه,خیابان علیخانی,کوچه تابنده شرقی,پلاک3,واحد1

مراسم عروسی

برگزاری مجالس و مراسم عروسی

برگزاری مجالس و مراسم عروسی

برگزاری مجالس و مراسم عروسی: برگزاری مجالس و مراسم عروسی همیشه در کشور ما ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حساسیتهای بالایی در مورد اجرا و نحوه برگزاری مجالس عروسی وجود دارد . بزرگترین عامل تایین کننده در برگزاری مجالس عروسی مدیریت و نحوه اجرای آن است که…